Заховалко Тетяна Вікторівна

Кандидат фізико-математичних наук, докторант кафедри економічної кібернетики.

 

 Наукові інтереси: застосування дискретної математики та математичного моделювання в економіці, створення інформаційних систем, прогнозування економічної інформації на базі часових рядів, економетричне моделювання.

 

 

 

Викладає дисципліни:

 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Дискретна математика
 • Актуарна математика
 • Імітаційне моделювання
 • Фінансова математика
 • Автоматизація бізнес-процесів в економіці
 • Інформаційні системи та технології в економіці

Освіта:

В 1994 році отримала фах "Слюсар-збиральник радіоапаратури та приладів" другого розряду
В 1999 році закінчила з відзнакою факультет математики та економічної кібернетики Запорізького державного університету зі спеціальності "Прикладна математика"
В 2007 році закінчила з відзнакою економічний факультет Запорізького національного університету, отримала науковий ступінь магістра з економічної кібернетики.
В 2010 році успішно здала сертифікаційний іспит на знання основних механізмів платформи "1С: Підприємство 8.2" рівня 1С:Професіонал
В 2014 році склала сертифікаційний іспит рівня «1С: Професіонал» на знання особливостей та застосування «1С: Бухгалтерія 8» для України
В 2015 році посіла друге місце у змаганнях з кулькової стрільби серед викладачів та співробітників ЗНУ.

Досвід:

З вересня 1999 року працює асистентом кафедри економічної кібернетики факультету математики та економічної кібернетики; - з грудня 2003 року працює старшим викладачем кафедри економічної кібернетики економічного факультету; - з січня 2007 року працює доцентом кафедри економічної кібернетики економічного факультету; - з грудня 2004 посіла посаду заступника декана економічного факультету із заочного відділення. З 2009 року після скорочення посади виконує ці обов'язки на суспільних засадах. У 2006 році захистила дисертацію на тему "Дослідження задач реберного покриття графів і гіперграфів та розробка ефективних алгоритмів їх розв'язання" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.02.05 "Математичне моделювання та обчислювальні методи". З грудня 2013 року навчається в докторантурі за спеціальністю 08.00.11 – „Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці ”.  Автор 15 підручників та навчальних посібників, більше як 50 наукових робіт.

Основні публікації:

 1. Максишко Н. К. Моделі та методи розв’язання прикладних задач  покриття на графах та гіперграфах : монографія / Н. К. Максишко, Т. В. Заховалко ; наук. ред. проф. В. О. Перепелиця. – Запоріжжя : Поліграф, 2009. – 244 с. (15,25 друк. арк.).
 2. Заховалко Т.В. Аналіз тенденцій розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні / Т. В. Заховалко// Інноваційна економіка. – 2014. №5 (54). – С.178-183. (РИНЦ; INDEX COPERNICUS)
 3. Заховалко Т.В. Аналіз та удосконалення процесу технічної підтримки користувачів інформаційних систем банку/ Заховалко Т.В. Максишко Н.К., Олешко О.В.// Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей. Економічні науки. – 2014. – № 4 (3). – С. 71–82.
 4. Заховалко Т.В. Системний підхід до управління еколого-економічним потенціалом аграрного підприємства/ Заховалко Т.В. Н. К. Максишко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки , Випуск 7 ,Частина 4, с. 121-124
 5. Environmental and economic potential dynamics of farming research by cognitive modeling// Journal L'Association 1901 “SEPIKE”. — Poitiers, France, 2014. — Ausgabe 6. — P. 205—209.
 6. Заховалко Т.В. О задаче покрытия графа типовыми подграфами с заданной группой симметрии // Питання прикладної математики і математичного моделювання. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2005. – С. 87-95
 7. Максишко Н. К. Использование методов нелинейной динамики для оценки степени достоверности информации, представляемой налогоплательщиком / Н. К. Максишко, В. А. Перепелица, Т. В. Заховалко // Вісник Запорізького національного університету : Збірник наукових статей. Економічні науки. – 2008.– № 1 (3). – С. 71–82.
 8. Максишко Н. К. Моделирование задачи землепользования на гиперграфах / Н.  К. Максишко, Т. В. Заховалко, В. О. Перепелиця // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2006. – № 3. – С. 99–109.
 9. Максишко Н. К. О полиномиально разрешимом классе оптимизационной задачи землепользования / Н. К. Максишко, В. А. Перепелица, Т. В. Заховалко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2001. – № 535. – С. 290–295. – (Економічна серія).
 10. Максишко Н. К. Теоретико-графовая эколого-экономическая модель задачи землепользования / Н. К. Максишко, В. А. Перепелица, Т. В. Заховалко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – 2002. – № 2 (48). – С. 92–100.