Шаповалова Вікторія Олександрівна

Старший викладач кафедри економічної кібернетики кандидат економічних наук

 

Наукові інтереси: дискретна нелінійна динаміка, прогнозування, нейромережі, нечітке моделювання, когнітивне моделювання, інтелектуальний аналіз даних, ринок нерухомості.

 

 

Викладає дисципліни:

 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Професійно-орієнтований практикум іноземною мовою
 • Фінансова математика
 • Економічна кібернетика

Освіта:

2006 р. – з відзнакою закінчила гімназію № 28 (клас економічної спеціалізації). Під час навчання в школі займала призові місця на обласних олімпіадах з економіки, на конкурсах наукових робіт при Торгово-промисловій палаті, при Малій академії наук.
2011 р. – отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Економічна кібернетика» Запорізького національного університету 
 

Досвід:

З 2006 по 2011 рік навчалася в ЗНУ, спеціальність «Економічна кібернетика». У 2011 році отримала диплом з відзнакою магістра з економічної кібернетики. Тема дипломної роботи «Методи нейромережевого планування в математичних моделях оцінки нерухомості».
З листопада 2011 року – аспірантка кафедри економічної кібернетики ЗНУ. 
У червні 2014 року достроково захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Прогнозування динаміки ціни на нерухоме майно з урахуванням гіпотези когерентного ринку»
 

Основні публікації:

 1. Шаповалова В. О. Моделювання цін на нерухомість як чинник підвищення добробуту населення / В. О. Шаповалова, І. В. Козін // Ціноутворення як основа забезпечення ефективності функціонування підприємств та чинник підвищення добробуту населення : [монограф. / за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет. – С. 230 – 237. 
 2. Максишко Н.К. Застосування гібридного підходу для прогнозування динаміки ціни на ринку нерухомого майна / Н.К. Максишко, С.С. Чеверда, В.О. Шаповалова // Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи : монографія. – Бердянськ, 2014. – С. 171-192. 
 3. Максишко Н.К. Комплексний аналіз та прогнозування динаміки ціни на металопродукцію / Н.К. Максишко, С.С. Чеверда, В.О. Шаповалова // Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем: монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 99 – 118. 
 4. Shapovalova V. O. Analysis region features of real estate price dynamics in Ukraine / V. O. Shapovalova, N. K. Maksishko // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. — Slovakia, Košice : The TUKE. — № 1. — Pp. 129—133.
 5. Shapovalova V. O. Innovative approach to forecasting prices in real estate / V. O. Shapovalova, N. K. Maksishko // Journal L'Association 1901 “SEPIKE”. — Poitiers, France, 2013. — № 2. — P. 91—95. 
 6. Максишко Н.К. Моделювання процесу прийняття рішень на ринку нерухомого майна України / Н.К. Максишко, В.О. Шаповалова // Scientific journal "Progressive researches "Science & Genesis". – Prague, Czech Republic : Publishing Center of The International Scientific, 2014. – № 6. – С. 131 – 138. 
 7. Шаповалова В. О. Аналіз ринку нерухомості України з огляду теорій фінансового ринку / В. О. Шаповалова, Н. К. Максишко // Проблеми економіки : наук. журнал. — 2013. — № 3. — С. 31—39. 
 8. Cheverda S. Imitation modeling of tax revenue as a marker of social and economic development of country and region / S. Cheverda, V. Shapovalova, B. Kutz // Cambridge Educational and Scientific Review, “Cambridge University Press”, 2015, № 2(8). – P. 274 – 287. (наукометрична база Scopus)
 9. Шаповалова В. О. Нерухомість як об’єкт економічного аналізу та математичного моделювання [Електронний ресурс] / В. О. Шаповалова, Н. К. Максишко // Ефективна економіка. — 2012. — №3. — Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php? operation=1&iid=976.
 10. Шаповалова В. О. Концепція прогнозування динаміки ціни на нерухомість на базі гібридного підходу / В. О. Шаповалова // Моделі управління в ринковій економіці. — Донецьк : ТОВ «Цифрова типографія», 2013. – № 12. – С. 316-327. 
 11. Shapovalova V. O. Identification coherent real estate market phase based on fuzzy model / V. O. Shapovalova, N. K. Maksishko // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Економічні науки. — 2014. — № 1. — С. 91—100. 
 12. Шаповалова В. О. Нечітка модель ідентифікації фаз на ринку нерухомості / В. О. Шаповалова, Н. К. Максишко // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. – К. : ДВНЗ «Київський національний університет ім. В. Гетьмана». – 2014. – № 3. – С. 94 – 119.