Перепелиця Віталій Опанасович

Доктор фізико-математичних наук, професор.

Освіта та досвід:

У1965 р отримав вищу освіту у Новосибірському державному університеті.

Досвід:  Академік Інженерної Академії наук України, Член Американського математичного товариства АМS, Соросовський професор, автор понад 300 наукових публікацій.
Становлення як вчений проходив в Інституті математики Сибірського Відділення АН СРСР, де в той час працював Л.В.Канторович - перший лауреат Нобелевської премії в галузі економіки в СРСР. Декілька з перших статей, що було подано Перепелицею В.О. до центральних наукових видань, було рекомендовано д.ф.-м.н. Канторовичем Л.В. Кандидатська дисертація на вчену ступінь кандидата фізико-математичних наук на тему "Алгоритмы и оценки для некоторых задач теории расписаний" підготовлена у відділі теоретичної кібернетики Інституту математики (ІМ) Сибірського відділення (СВ) Академії наук СРСР(науковий керівник член-кор. АН СРСР Ляпунов О.А.) та захищена у 1970 р. у дисертаційній раді ІМ СВ АН СРСР.
Перепелиця В.О. брав участь у розробці Комплексної програми розвитку Сибіру, працював в об'єднаній (Інститути економіки та математики Сибірського Відділення АН СРСР) групі з розробки Програми будівництва БАМу під керівництвом академіка АН СРСР, д.е.н. проф. Аганбегяна А.Г. Ці напрямки досліджень знайшли своє відображення в працях, надрукованих в центральних наукових виданнях з кібернетики : Науково-педагогічна діяльність 1964-1978 рр. пов'язана з Інститутом математики СВ АН СРСР (м. Новосибірськ, Академмістечко) - лаборант, стажер-дослідник, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник. Д.ф.-м.н. проф. Перепелицею В.О. сумісно з Гімаді Е.Х. та Глебовим М.І. на початку 70-х років розроблено нову методологію розробки та обґрунтування комбінаторних "алгоритмів з оцінками" (статистично ефективних та асимптотично точних алгоритмів).
З 1982 р. - працює в Запорізькому національному університеті: завідувач кафедри математики, завідувач кафедри алгебри та геометрії, завідувач кафедри математичних методів в економіці, завідувач та професор кафедри економічної кібернетики.
У 1989 р. захистив докторську дисертацію на тему "Дослідження дискретних багатокритеріальних задач та алгоритми з оцінками для їх розв'язку" в Інституті кібернетики АН УРСР (науковий консультант - академік Сергієнко І.В. ). До докторської дисертації проф. Перепелиці В.О. включені алгоритмічні питання розв'язання актуальної проблеми в галузі економіки сільського господарства - багатокритеріальної задачі землекористування. Подальший розвиток ця тематика одержала в роботах к.ф.-м.н., доц. Максишко Н.К. (науковий керівник - академік Сергієнко І.В).
Опублікував 3 навчальних посібника, а також понад 300 наукових робіт, у тому числі 4 монографії і понад 100 статей у центральних виданнях СРСР, України, Білорусії, Росії, Грузії, Молдови, Німеччини, США та ін. Створив наукову школу "Дискретна математика та її застосування в економіко-математичному моделюванні та інформаційних технологіях".
З 1977 р. під керівництвом В.О.Перепелиці в Україні та в Росії захищено 29 кандидатських та докторських дисертацій, серед яких 4 докторських (з фізико-математичних наук та з економічних наук), 29 кандидатських (21-з фізико-математичних наук та 8 - з економічних наук). Був або є членом шести спеціалізованих вчених рад (ЗНУ, ДНУ та ін.). Викладав у вищих навчальних закладах Росії: Новосибірському державному університеті, Ставропольському державному університеті, Карачаєво-Черкеській державній технологічній академії , Кисловодському інституті економіки та права.
Є членом Академії інженерних наук України, Американського математичного союзу, Асоціації математичного програмування, Соросовський професор. З 1994 по 2000 рр. брав участь як експерт у роботі ВАК України.