Максишко Наталія Костянтинівна

Завідувач кафедри економічної кібернетики, доктор економічних наук, професор.

 

Наукові інтереси: дискретна математика та її застосування в економіко-математичному моделюванні та інформаційних технологіях, дискретна нелінійна динаміка, векторна оптимізація.

 

 

Викладає дисципліни

 • Дослідження операцій в економіці
 • Оптимізаційні моделі та методи
 • Моделювання економіки
 • Економічна кібернетика
 • Математична економіка
 • Методологія наукових досліджень
 • Математична логіка
 • Моделювання системних характеристик в економіці
 • Математичні моделі трансформаційної економіки
 • Багатокритеріальні методи прийняття рішень
 

Освіта

1981 р. - з відзнакою закінчила Запорізький державний педагогічний інститут за спеціальністю "Математика та фізика"

1999 р. - Запорізький державний університет за спеціальністю "Облік та аудит"

Досвід

З 1983 р працює в Запорізькому національному університеті (на той час – Запорізькому державному педагогічному інституті), починаючи з посади асистента кафедри математики. 
1989 – 1990 рр. – аспірант Інституту кібернетики АН УРСР (м. Київ), де у 1990 р. під керівництвом академіка Сергієнка І.В. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Математичне моделювання та обчислювальні методи» на тему «Розробка та дослідження алгоритмів розв’язання деяких класів дискретних багатокритеріальних задач». 
З вересня 1990 р. продовжує працювати в Запорізькому національному університеті на посадах: 
1990–1991 рр. – викладач, старший викладач кафедри математичних методів в економіці; 
1991–1996 р. – доцент кафедри математичних методів в економіці; 
з 1996 р. – доцент, в.о. та завідувач кафедри економічної кібернетики. 
У 2010 р. захистила докторську дисертацію на тему «Аналіз та прогнозування розвитку економічних систем методами дискретної нелінійної динаміки» за спеціальністю «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». 
Вчене звання доцента отримала в 1994 р., вчене звання професора по кафедрі економічної кібернетики – у 2012 р.
Досвід роботи в галузі економіко-математичного моделювання, в розробці та впровадженні сучасних інформаційних технологій в реальну економіку:
 • розробка та обґрунтування машинного парку сільськогосподарської техніки (НІКТІМсельхозмаш);
 • моделювання раціонального землекористування у співробітництві з Обласною науково-дослідною сільськогосподарською станцією; 
 • розробка математичних методів та програмних засобів до оцінки ефективності нової техніки (в галузі трансформаторобудування – ВІТ) ;
 • розробка та впровадження систем планування будівельних робіт (Запорізький домобудівельний комбінат – ЗДСК) ;
 • розробка та впровадження інформаційних технологій в банківській сфері, реалізація національного проекту «Електронні гроші» (1989-94 рр.) ;
 • розробка, впровадження та супровід комп’ютерних інформаційно-аналітичних систем для управління ресурсами регіону (бюджетними фінансами регіону – система «Фінанси», земельними ресурсами регіону – система «Земля», нерухомістю регіону – система «Оренда» тощо (Пологівський та Вільнянський райони Запорізької області) ;
 • розробка, впровадження та супровід Автоматизованої інформаційної системи управління вищим навчальним закладом («Кафедра» – «Деканат» – «Ректорат» ;
 • участь у розробці Проекту Стратегії економічного та соціального розвитку Запорізької області на 2004-2015 рр.
 • розробка математичного забезпечення для аналізу потоків та оцінки економічної ефективності інвестиційних Інтернет-проектів (для представництва ІТ-компанії «Livestream LLS» та ТОВ «Ін Солюшнз»);
 • застосування математичного моделювання для аналізу процесів самоорганізації в муніципальній економіці (м. Бердянськ).
Має понад 250 наукових праць, серед яких 7 монографій, 8 навчальних посібників та 23 методичних видання. 
Під науковим керівництвом проф. Максишко Н.К. захищено 4 кандидатські дисертації з фізико-математичних та економічних наук, є науковим консультантом двох докторантів.
Член Академії економічних наук України, заступник головного редактора фахового видання «Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки». Із 2000 по 2015 рр. – член секції «Економічної кібернетики» Науково-методичної комісії з економіки та підприємництва Міністерства освіти та науки України, з 2016 р. – член Наукової ради Міністерства освіти та науки України за секцією «Економіка».

Основні публікації

Монографії:

 1. Максишко Н. К. Моделювання економіки методами дискретної нелінійної динаміки : монографія / Н. К. Максишко ; наук. ред. проф. В. О. Перепелиця. - Запоріжжя : Поліграф, 2009. - 416 с.
 2. Максишко Н. К. Анализ и прогнозирование эволюции экономических систем / Н. К. Максишко, В. А. Перепелица. - Запорожье : Полиграф, 2006. - 248 с.
 3. Максишко Н. К. Моделі та методи розв'язання прикладних задач покриття на графах та гіперграфах : монографія / Н. К. Максишко, Т. В. Заховалко ; наук. ред. проф. В. О.Перепелиця. - Запоріжжя : Поліграф, 2009. - 244 с.
 4. Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи: Монографія / Під ред.. О.І.Черняка, П.В. Захарченко. - Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2011. - С. с. 170-198, 345- 359

У наукових фахових виданнях:

 1. Максишко Н.К. Аналіз прогнозованості динаміки світових цін на нафту та природній газ / Н.К. Максишко, С.С. Чеверда // Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. статей. Економічні науки. - 2010. - №2(6). - С.122 - 129.
 2. Максишко Н.К. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління земельними ресурсами регіону / О.І. Баштанник, А.М. Задорожня, Н.К. Максишко // Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. статей. Економічні науки. - 2010. - №3(7). - С. 93 - 99.
 3. Максишко Н.К. Метод аналізу структури використовуваного у органах місцевого самоврядування програмного забезпечення / Я. В. Глазова, Н.К. Максишко // Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. статей. Економічні науки. - 2010. - №4(8). - С. 108 - 117.
 4. Максишко Н. К. Моделі інформаційного управління в прийнятті рішень на рівні місцевого самоврядування / Н. К. Максишко., О.І. Баштанник, Т.В. Заховалко // Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. статей. Економічні науки. - 2010. - №4(8). - С. 124 - 136.
 5. Максишко Н.К. Гібридна прогнозна модель на базі інструментарію дискретної нелінійної динаміки/ Н. К. Максишко // Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи: Монографія / Під ред.. О.І.Черняка, П.В. Захарченко. - Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2011. - с. 170-189.
 6. Чеверда С.С. Прогнозування світових цін на нафту на базі моделі однорідної структури та гібридного підходу / С.С. Чеверда, Н.К. Максишко // Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи: Монографія / Під ред.. О.І.Черняка, П.В. Захарченко. - Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2011. - с. 189.- 198.
 7. Максишко Н.К. Метод вибору пілотного підрозділу у системі підтримки прийняття рішень при плануванні процедури міграції програмного забезпечення в органах місцевого самоврядування /, Н.К. Максишко, Я. В. Глазова // Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи: Монографія / Під ред.. О.І.Черняка, П.В. Захарченко. - Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2011. - с. 345- 359. 04.10.2011 02:09
 8. Максишко Н.К. Аналіз ринку нерухомості України з огляду теорій фінансового ринку / В. О. Шаповалова, Н. К. Максишко // Проблеми економіки : наук. журнал. — 2013. — № 3. — С. 31—39. – Режим доступу : http://www.problecon.com/pdf/2013/2_0/31_38.pdf.
 9. Іванов С.М. Моделювання кількісних показників інвестиційного Інтернет-проекту / С.М. Іванов, Н.К. Максишко // Моделі управління в ринковій економіці. – Донецьк, 2012. – № 12. – С. 8-15. – Режим доступу : http://economkib.zp.ua/files/library/Ivanov_Maxishko_30_01_13.pdf
 10. Максишко Н.К. Реінжиніринг інформаційного простору місцевого самоврядування / Н.К. Максишко, О.И. Баштанник // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2012. – № 2 (65). – С. 45–51. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv
 11. Shapovalova V. O. Innovative approach to forecasting prices in real estate / V. O. Shapovalova, N.K. Maksishko // Journal L'Association 1901 “SEPIKE”. — Poitiers, France, 2013. — № 2. — P. 91—95. – Режим доступу : http://www.economkib.zp.ua/files/library/Shapovalova_Maksishko_Journal_L'Association_1901_“SEPIKE”
 12. Shapovalova V. O. Analysis region features of real estate price dynamics in Ukraine / V. O. Shapovalova, N. K. Maksishko // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. — Slovakia, Košice : The TUKE. — 2014, № 1. — Pp. 129—133. – Режим доступу : http://www.economkib.zp.ua/files/library/Shapovalova_Maksishko_Analysis_region_features
 13. Максишко Н. К. Фазовые траектории как инструментарий прогнозирования коротких экономических временных рядов с памятью / Н. К. Максишко, В. А. Перепелица // Новое в экономической кибернетике : [сб. науч. тр. / общ. ред. Ю. Г. Лысенко]. - Донецк : ДонНУ, 2005. - № 1. - С. 14-22.
 14. Максишко Н. К. О двух подходах к R/S-анализу временных рядов / Н. К. Максишко, В. А. Перепелица // Вісник Східноукраїнського університету ім. Володимира Даля. - 2005. - № 5(87). - С. 134-140.
 15. Максишко Н. К. Предпрогнозный анализ временных рядов индекса роста промышленного производства страны и региона / Н. К. Максишко, В. А. Перепелица // Экономическая кибернетика. - 2005. - № 3-4 (33-34). - С. 99-108.
 16. Максишко Н. К. Методы нелинейной динамики в предпрогнозном анализе природных временных рядов / В. Перепелица, Н. Максишко // Вісник Криворізького економічного інституту. - 2006. - №7. - С. 28-34.
 17. Максишко Н. К. Про застосування алгоритму послідовного R/S-аналізу для одер-жання нечіткої оцінки глибини пам'яті часового ряду / Н. К. Максишко // Вісник Львівського університету. - 2006. - С. 516-521.
 18. Максишко Н. К. Порівняльний аналіз трендостійкості часових рядів на базі багатокритеріального підходу / Н. К. Максишко, С. С. Чеверда // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. - 2007. - № 1 (7). - С. 262-270.
 19. Максишко Н. К. Фазовий аналіз динаміки світової ціни на золото / Н. К. Максишко // Моделювання регіональної економіки. - 2007. - № 2(10). - С. 171-180. (0,44 друк. арк.).
 20. Максишко Н. К. К вопросу о трехуровневой иерархии солнечной активности и прогнозирования / В. А. Перепелица, Н. К. Максишко // Культура народов Причерноморья. - 2009. - № 172. - С. 48-53.
 21. Максишко Н. К. Математична модель управління викладацьким складом ВНЗ на основі концепції людського капіталу / Н. К. Максишко, А. В. Переверзєва // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. - 2008. - № 2. - С. 140-145.
 22. Максишко Н. К. Аналіз динаміки цін на дорогоцінні метали / Н. К. Максишко // Моделювання регіональної економіки. - 2008. - № 1(11). - С.146-157.
 23. Максишко Н. К. Дослідження динаміки світової ціни на золото засобами фрактального аналізу / Н. К. Максишко // Моделювання регіональної економіки. - 2008. - № 2(12). - С.150-159.
 24. Максишко Н. К. Использование методов нелинейной динамики для оценки степени достоверности информации, представляемой налогоплательщиком / Н. К. Максишко, В. А. Перепелица, Т. В. Заховалко // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. - 2008. - №1 (3). - С. 71-82.
 25. Максишко Н. К. Застосування фазового аналізу для моделювання динаміки показ-ників діяльності в галузі страхування / В. Перепелиця, Н. Максишко, Т. Заховалко // Культура народов Причерноморья. - 2009 - № 154. - С. 56-62.
 26. Максишко Н. К. Концепція застосування інструментарію дискретної нелінійної динаміки в індикативному управлінні / Н. К. Максишко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Економічна серія. - 2009. - № 869. - С.175-181.
 27. Максишко Н. К. Использование модели клеточных автоматов и методов классификаций для прогнозирования временных рядов с памятью / В. Перепелица, Н. Максишко, И. Козин // Кибернетика и системный анализ. - 2006. - № 6. - С. 43-54.
 28. Максишко Н. К. Многокритериальный подход к сравнительному анализу трендоустойчивости на примере временных рядов обьемов реализации / Н. К. Максишко, А. В. Демченко, С. С. Чеверда // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. - 2007. - №1 (2). - С. 95-105.
 29. Максишко Н. К. Підхід до оцінки кадрового складу підрозділу вищого навчального закладу на основі концепції людського капіталу / Н. К. Максишко, А. В. Переверзєва // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. - 2007. - №1 (2) - С. 106 - 114.